Lön

Hur mycket tjänar en frisör?

Lönen som en frisör lyfter beror på ett flertal olika faktorer. Den kanske viktigaste faktorn är ifall frisören är anställd eller egen företagare. Andra faktorer som spelar in är erfarenhet, var i landet jobbet utförs samt provisionens storlek. Många anställda frisörer får provision på klippningarna, men även produkterna om säljs. Som Ni kan se i tabellen nedan är det stora skillnader i lön geografiskt. En del av den stora differensen kan förklaras med att antalet frisörer som bidragit med deras lön till denna statistik skiftar mycket mellan de olika länen.

Vi skulle slutligen vilja säga att summorna som redovisas nedan är i nederkant. För de frisörer som är egenföretagare finns chansen till en mycket högre lön än nedan.

Län Medellön Medelålder Erfarenhet
Blekinge 19.000 kr 43 år 17 år
Dalarna 17.277 kr 31 år 8 år
Gotland 17.500 kr 28 år 2 år
Gävleborg 29.117 kr 33 år 13 år
Halland 20.640 kr 33 år 12 år
Jämtland 25.950 kr 30 år 8 år
Kalmar 13.406 kr 22 år 2 år
Kronoberg 14.080 kr 23 år 0 år
Norrbotten 16.000 kr 34 år 0 år
Skåne 19.103 kr 34 år 11 år
Stockholm 18.113 kr 28 år 6 år
Södermanland 14.250 kr 30 år 5 år
Uppsala 21.200 kr 31 år 7 år
Södermanland 14.250 kr 30 år 5 år
Värmland 14.453 kr 30 år 4 år
Västerbotten 17.625 kr 23 år 4 år
Västernorrland 17.619 kr 26 år 6 år
Västmanland 23.500 kr 31 år 7 år
Västra Götaland 18.538 kr 27 år 6 år
Örebro 17.357 kr 25 år 5 år
Östergötland 19.455 kr 32 år 11 år
För hela riket 18.638 kr 29,2 år 7,1 år

Källa: http://www.lonestatistik.se